Sekrepatu Housing

Door toevoeging van een sociaal project werd beoogd de omliggende wijk positief te beïnvloeden.
Het project bestaat uit 16 vrijstaande woningen, 16 twee onder 1 kap woningen en 11 appartementen. Ter versterking van de sociale cohesie zijn woningen geclusterd, resulterende in meer openbare ruimte. Deze ruimte is ingevuld door o.a. een groenzone. Door het variërend aanbod in woningen kunnen personen met een verschillend inkomensniveau in de wijk geaccommodeerd worden. Waarmee de sociale structuur versterkt wordt. Aan de randen van het projectgebied bevinden zich vrijstaande woningen waarmee er een natuurlijke overgang met de omliggende bebouwingen wordt gecreëerd.

De woningen zijn voor een groot deel geprefabriceerd. De stalen dakconstructie en de betonnen wandelementen zijn volledig in de fabriek geproduceerd. Door deze bouwmethode is er economisch gebouwd met behoud van kwaliteit. De laagbouwwoningen zijn in feite typische Surinaamse woningen met een gebogen dakvorm. Door de dakvorm en de grote overstekken is erin het ontwerp optimaal gebruik gemaakt van de beperkte ruimte op het perceel en invulling gegeven aan het tropische bouwen.

2008 - 2009. Completed Sekrepatu Foundation Residential