Competition multifunctional building ” Hermitage”

In het ontwerpvoorstel voor nieuw hoofdkantoor kiest Aurora Architects voor een kantoortoren als beeldbepalend statement. In de haaks daarop geïntegreerde laagbouw zijn ondersteunende functies ondergebracht, zoals restaurant, keuken en bijbehorende faciliteiten en een auditorium, maar ook verhuurbare office units, appartementen en een Fitness en Wellness centrum.
Op het dak bestaat de mogelijkheid een daktuin aan te leggen. De parkeervoorzieningen zijn binnen het ontwerp opgelost, zodat de omringende wijk wordt ontlast. Door de hoogbouw ‘op te tillen’ is veel extra ruimte gecreëerd voor water en groen, belangrijke elementen voor een stimulerende werkomgeving met voldoende ruimte voor ontspanning, inspiratie rust en ontwikkeling. Het ‘water cordon’ zorgt niet alleen voor berging van oppervlakte water, maar regisseert ook de toegang tot het terrein en versterkt op natuurlijke wijze de veiligheid van het complex.

Offices, Public